Translate

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΘΕΡΜΕΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΗ
 ΓΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μέ χαρά καί συγκίνηση, ὀφείλω, γιά ἄλλη μία φορά, νά εὐχαριστήσω δημοσίως τούς ἀναγνῶστες καί ἐπισκέπτες μας (τοῦ παρόντος ἱστολογίου "Ἐπιστροφή-Σωτηρία") γιά τή στήριξή σας καί τό αὐξημένο ἐνδιαφέρον σας, μέ τά ὁποῖα ἀνταποκρίνεσθε στήν ταπεινή μας προσπάθεια, ὅπως καταγράφεται στή σημαντική αὔξηση τῆς ἐπισκεψιμότητός μας, κατά τό τελευταῖο διάστημα.
Οἱ χαλεποί καί πονηροί καιροί μας ἀπαιτοῦν ἀγώνα καί συνεργασία γιά τή διάδοση τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεώς μας, τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας, καί τήν ὑπεράσπιση καί καλλιέργεια τῶν ἰδανικῶν καί ἀξιῶν τοῦ Γένους μας, τῆς Ρωμηοσύνης.
Σᾶς κάνω ἔκκληση νά διαδίδετε τή μαρτυρία τοῦ ἱστολογίου μας καί νά παρακινεῖτε φίλους καί γνωστούς, μέ σχετικά ἐνδιαφέροντα, προκειμένου νά γίνουν μέλη μας γιά νά ἐνημερώνονται τακτικά. Παρά τό πλῆθος τῶν μέσων, ἡ ταυτότητα καί ἡ ποιότητα τοῦ καθενός, ἴσως, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Καλή δύναμη σέ ὅλους μας!

Μέ κτίμηση καί γάπη Χριστο
ὁ διαχειριστής
Δημήτριος . Κάτσουρας

θεολόγος

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Δημήτριος Κάτσουρας: «Ὅλα καλά,
ἀλλά
 ὑπάρχει κάποιο "κενό"»!
Ὁ διαχειριστής τοῦ ἱστολογίου μας παρευρέθη χθές (23.9.2016) τό ἀπόγευμα στήν ἐκδήλωση (Ἡμερίδα) πού διοργάνωσε ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶνέ (μέ ἕδρα τό Μαρούσι) στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου, μέ θέμα τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση. Ἡ αἴθουσα ἦταν κατάμεστη ἀπό ἐνδιαφερομένους πολίτες μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί Θεολόγοι ἐκπαιδευτικοί. Τά ὅσα ἀπεκαλύφθησαν καί ἐκτέθησαν τεκμηριωμένα, ὅσον ἀφορᾶ στή προέλευση καί τούς πραγματικούς δημιουργούς τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Α΄βάθμια καί Β΄θμια Ἐκπαίδευση στήν Πατρίδα μας, μέ κατεπείγουσα μάλιστα ἐφαρμογή ἀπό τό τρέχον σχολικό ἔτος (2016-2017), κυριολεκτικῶς συγκλόνισαν τό ἀκροατήριο!
Εἰδικότερα, ἡ θεολόγος καί ὑπεύθυνη τοῦ γραφείου αἱρέσεων τῆς Π.Ε.Θ. κ. Ἑλένη Βασσάλου μίλησε μέ θέμα: «Τό πρόγραμμα τοῦ Παγκοσμίου Δικτύου Θρησκειῶν γιά Παιδιά″ (GNRC) τῆς Arigatοu ὡς πρότυπο τῶν Ἑλληνικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά».
Ἡ ὁμιλήτρια ἀπεκάλυψε τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνάς της σχετικά μέ τό ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο τῆς νεοβουδιστικῆς ὀργανώσεως Arigatou, τά προγράμματα τῆς ὁποίας ἐπιβάλλονται στό νέο πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν μέσῳ τοῦ σχολικοῦ Συμβούλου κ. Ἀγγ. Βαλλιανάτου καί τοῦ Συμβούλου τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π.) κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου (σημ. ἡμ. μέχρι πρότινος Διευθυντοῦ τοῦ Περιοδικοῦ "Θεολογία", τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!).
Στή συνέχεια μίλησε ὁ Διδάκτωρ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καί Συνταγματολόγος κ. Γ. Κρῖππας, μέ θέμα: «Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ἡ συνδρομή λόγων ἐξαιρέσεως τῶν ὅσων συντάσσουν καί προτείνουν τή νέα ὕλη τοῦ μαθήματος, λόγῳ προσηλυτισμοῦ καί ἐμφανοῦς συμμετοχῆς σέ αἱρετικές ἤ παραθρησκευτικές ὀργανώσεις».

Ὁ κ. Κρῖππας ἐπεσήμανε ὅτι μέ τό Νέο Πρόγραμμα ἀσκεῖται προσηλυτισμός στούς ὀρθοδόξους μαθητές, οἱ ὁποῖοι δικαιοῦνται σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους νά διδάσκονται τό θρησκευτικό μάθημα σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη ἐνῷ μέ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων δέν δικαιοῦνται ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στίς εὐθῦνες τῶν συντακτῶν τοῦ Νέου Προγράμματος καί τόνισε ὅτι οἱ θεολόγοι καθηγητές δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται νά διδάσκουν μέ ὀρθόδοξο τρόπο τό μάθημά τους καί νά ἀρνοῦνται τή διδασκαλία μέ τό νέο προτεινόμενο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας πρόγραμμα πού μέ τό διαθρησκειακό χαρακτήρα του δημιουργεῖ σύγχυση στούς μαθητές, μέ ἀποτέλεσμα νά διαλύεται ὁ κοινωνικός ἱστός τῆς χώρας μας.
Στό τέλος τῶν δύο σημαντικῶν εἰσηγήσεων (κατά τό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως), δόθηκε ἡ εὐκαιρία γιά συζήτηση καί κυρίως ὑποβολή ἐρωτήσεων στούς κ.κ. εἰσηγητές, ἐπί τῶν εἰσηγήσεών των, καί γενικῶν παρατηρήσεων ἐπί τοῦ θέματος αὐτῆς τῆς ἡμερίδος.
Ἀφοῦ εἶχε σχεδόν ὁλοκληρωθεῖ ὁ κύκλος τῶν ἐρωτήσεων καί τοποθετήσεων, ἐζήτησε τό λόγο γιά μία σύντομη τοποθέτηση ὁ Διαχειριστής μας, Θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας. Τόν λόγο τοῦ τόν ἔδωσε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος καί ὁ κ. Κάτσουρας ἀφοῦ ἀνέβηκε στό βῆμα εἶπε μέ παρρησία (ἐνώπιον ἀρκετῶν Κληρικῶν, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Μητροπολίτου, ἐκπαιδευτικῶν Θεολόγων καί πλήθους κόσμου), τά ἑξῆς (ἐδῶ σέ παράφραση, δηλαδή συμπληρωμένα μέ μικρές ἐπεξηγηματικές προσθῆκες γιά νά γίνουν κατανοητά ἀπό τούς ἀναγνῶστες ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἐκδηλώσεως):
" Ἔρχομαι ἀπό τήν Κόρινθο εἰδικά γιά τήν σημαντική αὐτή Ἐκδήλωση, γιά τήν ὁποία συγχαίρω τούς διοργανωτάς της καί τόν Δῆμο πού τήν φιλοξενεῖ. Τά ὅσα ἀκούσαμε ἦταν πολύ σπουδαῖα καί συνταρακτικά. Ἀκούγοντας, ὅμως, ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν ἀπό ὅλους τούς ὁμιλητές, αἰσθάνομαι ὅτι παραμένει ἕνα κενό! Αὐτό τό κενό, θά ἤθελα νά τό προσδιορίσω καί μάλιστα νά τό συνδέσω μέ μία ἀποστροφή τοῦ λόγου τοῦ ἀγαπητοῦ Γραμματέως τῆς Ἑνώσεώς μας, τῆς Π.Ε.Θ. (Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων), ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά ἔλλειψη πίστεως ἀπό μέρους μας, τῶν Θεολόγων, καί ὀλιγοπιστίας, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας ἔλαβαν τό θάρρος οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καί φθάσαμε ὡς ἐδῶ. Ἐπειδή, λοιπόν, ἀκούσαμε γιά τήν ὀργάνωση ARIGATOU, Βουδιστικῶν (!) πεποιθήσεων καί ὄργανο πανθρησκειακῆς συνεργασίας καί προπαγάνδας, ἡ ὁποία τεκμηριωμένα ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἡ πηγή τῶν προτεινομένων σχεδίων διαλύσεως τῆς ὀρθοδόξου Παιδείας τῆς νεολαίας μας καί παραγωγός (σέ συνεργασία μέ ἐγχώριους συνεργάτες της) τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν, θέτω τό ἑξῆς ἐρώτημα καί προβληματισμό: Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀντιμετωπισθεῖ αὐτή ἡ ἀπάτη ἀπό ἐμᾶς τούς Θεολόγους, οἱ ὁποῖοι ἐσιωπήσαμε καί ἐνόχως σιωποῦμε γιά μιά ἄλλη ὀργάνωση ARIGATOU πού λυμαίνεται ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία καί ἐπί δεκαετίες δρᾶ σχεδόν ἀνενόχλητη; Πῶς θά καταφερθοῦμε κατά τῆς πανθρησκειακῆς προπαγάνδας τῆς ὀργανώσεως ARIGATOU, ὅταν πρίν λίγα εἰκοσιτετράωρα, ὅπως εἴδαμε ἰδίοις ὄμμασι στό διαδίκτυο, τά ἴδια καί χειρότερα ἐνεργεῖ ὁ φερόμενος ὡς Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος στήν Ἀσσίζη τῆς Ἰταλίας, παρέα μέ τόν ἀμετανόητο αἱρεσιάρχη Πάπα, ὅπου ἑνώθηκε μέ ὅλες τίς αἱρέσεις καί τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, δηλαδή ὅλα τά δαιμονικά κατασκευάσματα καί συμπροσευχήθηκε μαζί τους ἐκεῖ, γιά ἄλλη μία φορά;! Σέ αὐτό τό σημεῖο ἔγκειται τό "κενό"  πού σᾶς προανέφερα, ἀλλά καί ἡ εὐθύνη μας πού εἶναι πολύ μεγάλη! Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε."
Πρίν καλά καλά τελειώσει τήν παρέμβασή του ὁ Διαχειριστής μας τό κοινό καταχειροκρότησε καί ἐπικρότησε μέ φωνές ἐπιδοκιμασίας τά λεγόμενά του. Μάλιστα ὁ ἐκ τῶν διοργανωτῶν Ἀρχ/της π. Σαράντος Σ. τοῦ εἶπε εἰς ἐπήκοον πάντων, καθῆστε μέχρι τό τέλος καί θά ἀκούσετε κάτι πού θά σᾶς ἐκπλήξει εὐχάριστα (ἐννοώντας τά πορίσματα τῆς Ἡμερίδος) καί τόν εὐχαρίστησε θερμῶς [σημ.: καί ὄντως στά Πορίσματα ἔγινε ἀναφορά στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!]. Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ φράσεις κάποιων ἐκ τῶν παρισταμένων: "Πές τα, χρυσόστομε", "ν΄ ἁγιάσει τό στόμα σου", ἐνῶ ἐπιστρέφοντας στή θέση του πολλοί τοῦ ἔσφιξαν τό χέρι καί τόν συνεχάρησαν, ἕνας δέ ἐξ αὐτῶν τοῦ εἶπε, "χαλάλι τά χιλιόμετρα πού ἔκανες, μόνο καί μόνο γι' αὐτό πού εἶπες!"

Αὐτό ἔχουμε χρέος νά κάνουμε ὅλοι μας σέ κάθε εὐκαιρία, διότι, πρῶτον, αὐτό μᾶς ζητᾶ ὁ Κύριος (νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια χωρίς φόβο καί πάθος ἔναντι πάντων), καί, δεύτερον, διότι ὁ ἁπλός κόσμος διψᾶ γιά τήν ἀλήθεια καί τό φῶς της, πού δέν ἐπιτρέπεται νά κρύπτεται ὑπό τό μόδιον.


Σχολιάζοντας  τή "νηφάλια" πλευρά
ἑνός ἀκατάλληλου Ὑπουργοῦ

22-09-16 Δήλωση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη:
"Αναφέρθηκα σε δύο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, την Κατοχή και τη χούντα, και στον αρνητικό ρόλο που διαδραμάτισαν κορυφαίοι παράγοντες της επίσημης Εκκλησίας.
Τα γεγονότα έχουν καταγραφεί, στην ιστορία και τη λαϊκή συνείδηση. Δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε μιαιδεολογική αντιπαράθεση για το παρελθόν. Το ζητούμενο είναι να βρούμε σημεία συνεννόησης για να βγει η χώρα από την κρίση, να βελτιωθεί στο σύνολό της η εκπαίδευση και να αναμορφωθεί το μάθημα των Θρησκευτικών,ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις. Χωρίς κινήσεις αντιπερισπασμού, που ενισχύουν τον αναχρονισμό.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βλέπει μπροστά, προσηλωμένο στις αξίες της σύγχρονης, ανεξίθρησκης ανοικτής και δημοκρατικής παιδείας."

Ὁ κ. Νίκος Φίλης καί ἀπό τήν "καλή" του καί ἀπό τήν "ἀνάποδη" ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι εἶναι παντελῶς ἀκατάλληλος γιά τήν ὑψηλή καί ταυτοχρόνως εὐαίσθητη θέση εὐθύνης καί ὑπηρεσίας τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία τοῦ ἀνετέθη. Αὐτή τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Καί τοῦτο διότι πάσχει "ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις" ὅσον ἀφορᾶ στούς δύο αὐτούς τομεῖς πού ἔπρεπε νά ὑπηρετήσει.
Τό τελευταῖο διάστημα ἀποκάλυψε, πρός ἀπoγοήτευση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅλο τό ἰδεολογικό-πνευματικό του ὑπόβαθρο καί ὁπλοστάσιο. Τετριμμένο, πολυκαιρισμένο, στρατευμένο καί κυρίως ἰδεοληπτικό.
Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἔλλειψη σημαντικῆς παιδείας στόν ἴδιο, κάτι πού ἔπρεπε νά εἶναι ἀπογορευτικό γιά τήν ἀνάληψη τῆς συγκεκριμένης θέσεως, ἦλθε νά ἐπιτείνει τήν ἀδυναμία του νά διαχειρισθεῖ τόν σημαντικότερο τομέα στή διακυβέρνηση ἑνός ἱστορικοῦ λαοῦ. Ἀσφαλῶς δέ, ἐπιπλέον, ἴσχυσε καί ἐν προκειμένω ἡ κλασσική ρήση "ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι"!
Τό κακό μάλιστα εἶναι ὅτι συνεχίζει νά ἐνεργεῖ, ὁμιλεῖ καί συμπεριφέρεται ὡς ἕνας μεσαίας κατηγορίας δημοσιογράφος, στήν ὑπηρεσία μιᾶς κομματικῆς ἐφημερίδος, ὅπως συνέβαινε στόν πρότερο ἐπαγγελματικό του βίο.
Φαίνεται δέ, ὅτι δέν κατόρθωσε νά μάθει οὔτε τό πρῶτο μάθημα γιά ὅποιον θητεύει σέ ὑπουργική θέση, ὅτι δηλαδή οἱ ἐξυπνακισμοί καί τά ψεύδη τό μόνο πού ἐξασφαλίζουν εἶναι εἴτε τή μικρή θητεία, εἴτε τήν κακή θητεία, μέ ἄσχημο μάλιστα καί, συνήθως, ἀπότομο τέλος.
Δέν ἐπιλέξαμε καμμία ἄλλη ἀπό τίς πολλές δηλώσεις καί συνεντεύξεις τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, διότι νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀνάξιες σχολιασμοῦ καί γιά νά μή παρασυρθοῦμε ἀπό τήν προκλητικότητά του σέ ἀντιπαράθεση.
Ἐπιλέξαμε τήν τελευταία δήλωσή του, ὅπως ἔχει ἀναρτηθεῖ στόν ἱστότοπο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ὅπου, καίτοι "μαζεμένος" λόγω τοῦ σάλου πού ἔχει προκαλέσει, ἀφήνει ξεκάθαρα νά διαφανεῖ ἡ ἐ(πι)μονή του σέ κάποια καίρια σημεῖα, τά ὁποῖα προδίδουν τήν ἰδεοληψία καί τήν ἀνειλικρινή στάση του, ἡ ὁποία, ἴσως, ἀποβεῖ γι' αὐτόν μοιραία.
Ἐπιμένει στήν ἀναφορά του σέ ἀρνητικό ρόλο παραγόντων τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας (κάνοντας ἀναδίπλωση ἀπό τήν πρώτη ὑβριστική τοποθέτησή του περί συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας στήν ἔκπτωση τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας διαχρονικά!) σέ σημαντικές ἱστορικές φάσεις τῆς ἱστορίας τοῦ λαοῦ μας, ὡσάν οἱ παράγοντες τῆς ἐπισήμου Πολιτείας, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, νά εἶχαν σταθεῖ σταθερά στό ὕψος τῶν περιστάσεων.
Τό πιό οὐσιαστικό, ὅμως, εἶναι ὅτι ὅπως προκύπτει ἀπό τίς δηλώσεις του εἴτε ἀγνοεῖ, εἴτε παραθεωρεῖ στήν κριτική του τό τί σημαίνει Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἀστόχως θέτει καί τόν προσδιορισμό ἐπίσημη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ στό ὁποῖο ἀνήκουν ὅλοι οἱ ὁρθοδόξως πιστεύοντες, Κλῆρος καί λαός. Ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἄλλο πράγμα καί, ἄν φρεσκάριζε ἤ ἐμπλούτιζε λίγο τίς ἱστορικές γνώσεις του, θά σκεπτόταν καλύτερα τό τί ἀντικειμενικῶς μπορεῖ νά λεχθεῖ.
Βεβαίως, συμφωνοῦμε μαζί του ὅτι τά γεγονότα ἔχουν καταγραφεῖ καί στήν ἱστορία καί στή συνείδηση τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά δέν νομίζουμε ὅτι ἕνας σημερινός μάλιστα πολιτικός μπορεῖ νά προκαλεῖ τή μνήμη καί τήν κρίση μας, γενόμενος τιμητής τῶν ἄλλων.
Τό τιθέμενο ὡς ζητούμενο τῆς κοινῆς συνεννοήσεως τῶν διαφόρων παραγόντων καί φορέων "γιά νά βγεῖ ἡ χώρα ἀπό τήν κρίση", εἶναι δίκοπο μαχαίρι, ὅταν ἐπισημαίνεται ἀπό κάποιον πού ἀπέδειξε ὅτι δέν σέβεται τόν ἀληθινό καί εἰλικρινή διάλογο, τουλάχιστον στό συγκεκριμένο ἐπίμαχο πρόβλημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Γιατί εἶναι γνωστό ὅτι κινήθηκε πίσω ἀπό τήν πλάτη τῆς Ἐκκλησίας καί προώθησε συγκεκριμένης ὁμάδος τίς θεωρίες καί ἀπόψεις, ἐπειδή ἁπλῶς ταίριαζαν μέ τίς ἰδικές του ἰδέες καί ἐξυπηρετοῦν τίς ἰδεοληψίες του.
Ἀκόμη, οἱ ἐπικαλούμενες σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, πού κατά τόν κ. Φίλη ἐπιβάλλουν τήν ἀνταπόκριση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σ' αὐτές, εἶναι κι αὐτό ἀντικείμενο διαλόγου καί ὄχι ἐπιβολῆς τῶν σχετικῶν ἐκτιμήσεων τοῦ ὑπουργοῦ ὡς δεδομένων. Μάλιστα, ἑνός Ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἄθεος, δέν ἐννοεῖ ὅτι ὁ Χριστός, τό κεντρικό Πρόσωπο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, εἶναι ὑπερ-διαχρονικό, καθώς καί ἡ διδασκαλία του εἶναι, ἀποδεδειγμένα καί δοκιμασμένα, "παντός καιροῦ" καί λόγῳ τῆς πανθομολογούμενης ἀνωτερότητός της, ἀλλά καί κυρίως λόγῳ τῆς θεϊκῆς της προελεύσεως, ὡς ἀποκάλυψη Θεοῦ καί ὄχι ἀνακάλυψη ἤ κατασκευή ἀνθρώπινη.
Τέλος, σ' αὐτόν τόν ἐπιγραμματικό σχολιασμό μιᾶς σπάνιας "νηφάλιας" δηλώσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, πού, ὅμως, διασώζει ἀτόφια τήν ἰδεοληψία του, ἀναφέρει ὅτι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, δηλαδή ὁ ἴδιος, εἶναι προσηλωμένο στίς ἀξίες τῆς σύγχρονης (κοινότυπο καί κούφιο), ἀνεξίθρησκης....παιδείας.
Τί ὅμως θεωρεῖ ὁ κ. Φίλης ὡς ἀνεξίθρησκη παιδεία, ὅταν ὁ λόγος γίνεται γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πού ἀφορᾶ στή συντριπτική πλειοψηφία τῶν παιδιῶν καί ἐφήβων τῆς Πατρίδος μας, πού εἶναι βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί;
Μήπως, ὑπολανθάνει στή σκέψη του, ὅτι ἀνεξιθρησκεία ἤ οὐδετεροθρησκεία σημαίνει νά παρουσιάζεις ἀπό τή σκοπιά τοῦ ἀθέου τό θρησκευτικό φαινόμενο; Μήπως ὡς ἀνεξιθρησκεία ἐννοεῖ τήν συγκρητιστική θεώρηση ὅλων τῶν Θρησκειῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ στόχευση τήν παραδοχή τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου ὡς ἀνεκτοῦ λόγῳ τῆς ἀδυναμίας τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι ἐνδεικτικό τῆς ἀναζητήσεως τῆς ἀλήθειας καί τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχει περάσει ἀπό τό μυαλό τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ ὅτι θά τοῦ ἐπιτραπεῖ νά στερήσει ἀπό τά ἑλληνόπουλα τή διδασκαλία καί γνώση γιά τή δισχιλιετή Ὀρθόδοξη Χριστιανική παράδοση τοῦ τόπου μας πού διαμόρφωσε τή θρησκευτική καί ἐθνική του ταυτότητα καί γέννησε ἕναν ἄφθιτης ἀξίας πολιτισμό στά γράμματα, τίς τέχνες καί τήν νοηματοδοτημένη καθημερινή πράξη καί ζωή;
Τό παραμύθι περί "κατηχητικοῦ μαθήματος" καί μαθήματος "ὁμολογίας" ἔχει ξεφτίσει. Ἡ παιδαγωγική του ἀναβάθμιση στούς τρόπους καί μεθόδους διδασκαλίας καί ἡ ἀπαιτούμενη διαρκής βελτίωση τῶν ἐγχειριδίων του, μέ πλέον ἐνδεικτικό καί κατάλληλο περιεχόμενο, δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν ἐπιχειρούμενη μετατροπή του σέ πανθρησκειακό "ἀχταρμᾶ", κουραστικό καί μή ἐποικοδομητικό καί ἀφομοιώσιμο ἀπό τά παιδιά μας.
Τά παιδιά μας, πού δεν προσφέρονται, οὔτε τά προσφέρουμε, γιά νά ἐγγράψει ὁ οἱοσδήποτε ἐπίδοξος μεταρρυθμιστής τίς προσωπικές του ἀπόψεις ἤ τίς θέσεις τοῦ ἰδεολογικοῦ του προσανατολισμοῦ. Ἡ Κυβέρνηση διαχειρίζεται τά ἁρμόζοντα σ' αὐτήν, ὅσον ἀφορᾶ στούς πολίτες καί δέν ἔχει λευκή ἐπιταγή!
Ἐάν θέλει νά εἶναι Ἑλληνική, τότε θά πρέπει νά προάγει τήν Ἑλληνική Παιδεία καί τά Ἑλληνικά Γράμματα. Ὡς πρός τήν Θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τῶν ἀνηλίκων πολιτῶν της, ὅμως, δέν τῆς ἐπιτρέπεται οὔτε νά πειραματίζεται, οὔτε νά προωθεῖ τίς ὅποιες προσωπικές πεποιθήσεις τῶν μελῶν καί στελεχῶν της.
Ἁπλά ὀφείλει νά τούς διδάσκει μέ τόν καλύτερο παιδαγωγικό τρόπο αὐτά πού συγκροτοῦν καί ἐκφράζουν τήν Πίστη τῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία αὐτά καί οἱ γονεῖς των ἀσπάζονται καί ἀνήκουν, χωρίς καμμία παρέμβαση σ' αὐτήν.
Ἐάν ὁ κ. Φίλης θέλει νά μείνει προσηλωμένος στίς ἰδεοληψίες του, θά πρέπει νά παραιτηθεῖ. Ἐάν θέλει σώνει καί καλά νά μᾶς δοκιμάσει καί νά δοκιμασθεῖ περαιτέρω, τότε ὀφείλει νά ἀποσύρει πάραυτα τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά καί νά ξεκινήσει ἄμεσα καί γιά ὅσο χρειασθεῖ τίμιος καί εἰλικρινής διάλογος τῶν ἁρμοδίων καί ἐμπλεκομένων (Ἐκκλησίας, Θεολογικῶν Σχολῶν, Θεολόγων, Ἐκπαιδευτικῶν καί ἐκπροσώπων Γονέων καί κηδεμόνων) μέ τήν "οὐδετερόθρησκη".... ἀποχή τοῦ ἰδίου, γιά τό καλό ὅλων μας.


23.9.2016, aktines.blogspot.gr

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016


Εἰς μνήμην ἡρώων....«Ἀξιολάτρευτά μου παιδιά, πολυαγαπημένη μου γυναίκα, χαίρετε. Αὐτήν τήν στιγμήν πού σᾶς γράφω εἶναι Τρίτη, 10 ἡ ὥρα τό βράδυ. Ἀκριβῶς πρίν τρία λεπτά μᾶς εἰδοποίησαν ὅτι χαράματα τῆς Παρασκευῆς 21.9.1956, θά ἐκτελεσθοῦμε…. Λατρευτά μου παιδιά, σᾶς ἀφήνω γιά πάντα, στήν τόσο νεαρή μου ἡλικία. Στά 22 μου χρόνια πεθαίνω γιά χάρη μιᾶς μεγάλης ἰδέας. Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπημένα μου παιδιά, νά γίνετε καλοί Χριστιανοί καί καλοί Ἕλληνες. Ἀκολουθήστε πάντα τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς»!

"Αυτά έγραφε στην οικογένειά του ο Ανδρέας Παναγίδης λίγες ημέρες πριν απαγχονισθεί από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. Στις 21 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 60 ακριβώς χρόνια από τον απαγχονισμό του Παναγίδη, του Μιχαήλ Κουτσόφτα και του Στυλιανού Μαυρομάτη, αγωνιστών της ΕΟΚΑ (Εθνικής Οργανώσεως Κυπρίων Αγωνιστών). Ο Παναγίδης, πατέρας τριών παιδιών παρά το νεαρόν της ηλικίας του, και ο Κουτσόφτας γεννήθηκαν στο Παλαιομέτοχο κοντά στη Λευκωσία. Ο Μαυρομάτης γεννήθηκε στη Λάρνακα Λαπήθου της επαρχίας Κυρηνείας. Σήμερα το Λύκειο Παλαιομετόχου έχει το όνομα των ηρώων Κουτσόφτα και Παναγίδη. Οι εθνομάρτυρες γαλουχήθηκαν στα Κατηχητικά με ελληνορθόδοξη παιδεία. Έδωσαν τη ζωή τους για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Έχουμε χρέος προς όλους τους μαχητές της Κυπριακής Ελευθερίας, αυτούς που έπεσαν το 1955-59 και αυτούς που έδωσαν τον άνισο αγώνα τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1974, να μην επιτρέψουμε την επανεμφάνιση και εφαρμογή ενός νέου σχεδίου Ανάν. Σήμερα ασκούνται πιέσεις πανταχόθεν στον Ελληνισμό της Κύπρου....."
Ἀπόσπασμα ἄρθρου, "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

 18 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ !

Ἔκκληση στόν Πρωθυπουργό
 νά ἀποσυρθοῦν ἄμεσα ὅσα προωθεῖ
 τό Ὑπουργεῖο Παιδείας,
 ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος
 στή συνάντηση πού εἶχε σήμερα
 μέ τά Μέλη τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων.


Σημείωση διαχειριστοῦ: Κατ' ἐξαίρεση δημοσιεύουμε τήν σημαντική αὐτή εἴδηση, διότι ἀφορᾶ στούς ὀρθοδόξους γονεῖς καί τά παιδιά μας. Τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο ἐσπευσμένα καί χωρίς οὐσιαστικό Διάλογο ἐπέβαλε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά νά διδαχθεῖ ἀπό τό ἤδη ἀρξάμενο σχολικό ἔτος 2016-2017, εἶναι ὄχι μόνο ἀπαράδεκτο ἀλλά καί ἐπικίνδυνο γιά τήν μαθητιῶσα νεολαία μας. Πρόκειται, μέ δύο λόγια, γιά ὑποτίμηση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Παραδόσεώς μας, ἐξίσωσή της μέ τίς διάφορες θρησκευτικές πλάνες καί δεισιδαιμονίες καί σαφέστατη προώθηση τοῦ πνεύματος τοῦ συγκριτισμοῦ, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ πανθρησκειασμοῦ! Ὡς μέλος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ( Π.Ε.Θ.), συγχαίρω τούς συναδέλφους μου γιά τήν ἀγωνιστικότητα καί τήν ἀνυποχώρητη στάση τους κατά τῆς ἀντιεκπαιδευτικῆς καί βαθύτατα ἐπιθετικῆς κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας στάσεως καί πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Μέ τίς πτωχικές μου δυνάμεις παρακολουθῶ καί συμβάλλω καθημερινῶς μέ σχετικά ἄρθρα καί σχόλια στά διάφορα ἡλεκτρονικά, κυρίως, λόγω ἀμεσότητος στήν πληροφόρηση, μέσα (μερικά τέτοια ἐνδεικτικά σχόλια παρατίθενται κατωτέρω) . Ὡστόσο, ΟΦΕΙΛΩ νά διευκρινίσω καί ἐπισημάνω ὅτι ἐμεῖς οἱ Θεολόγοι φθάσαμε νά μή προλαβαίνουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς νεοεποχίτικες καί οἰκουμενιστικές ἀντορθόδοξες ἐπιθέσεις τῶν πολιτικῶν παραγόντων, ἀνεξαρτήτως χρώματος καί κόμματος, ἀφοῦ δυστυχῶς ὑπάρχει θλιβερή συμπόρευση καί σύμπνοια περί αὐτῶν σχεδόν ἀπό ὅλο τό πολιτικό φάσμα, ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΟΤΙ ἀφήσαμε ἀφύλακτες τίς Θερμοπῦλες τῆς Πίστεως σέ αὐτό καθ' ἑαυτό τό Θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό πεδίο, ἀνεχόμενοι τήν καταλυτική διείσδυση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στίς Θεολογικές Σχολές, ἀλλά καί στό λεγόμενο ἐκκλησιαστικό χῶρο, μέ τρανό παράδειγμα καί ἀποκορύφωμα τήν σιωπή τῶν περισσοτέρων ἀπό ἡμᾶς, ἀλλά καί κάποιων τήν ὑπεράσπιση καί ἀνοχή, σέ ἐκφυλιστικά καί προδοτικά φαινόμενα, ὅπως ἡ ἐσχάτως συγκληθεῖσα στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης αὐτοκληθεῖσα "Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος", τῶ ὄντι δέ Ληστρικό καί παράνομο Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στόν ἀντίποδα τῆς Ἁγιοπνευματικῆς Συνοδικῆς καί ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας τῶν Πατέρων μας. Ἀκόμη δέ καί τώρα δέν εἶναι ἀργά νά ἐνεργοποιηθοῦμε ὅλοι πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, διότι τό δηλητήριο τῶν σαθρῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν λόγῳ συνόδου ἤδη διαχέεται παντοῦ καί ἐκ τῆς φύσεώς του εὐνοεῖ καί γεννᾶ ὡς λερναία ὕδρα ἀνάλογα προγράμματα σπουδῶν, κατηχήσεων, ποιμαντικῆς καί θεολογίας!


" Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου, έγινε σε θερμό κλίμα και διήρκησε περίπου 45 λεπτά. Μετά το πέρας της συνάντησης ο Μακαριώτατος σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «με πολύ χαρά δέχθηκα σήμερα την ΠΕΘ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τα Μέλη τα οποία συζητήσαμε καυτά θέματα, και για τις αποφάσεις που τον τελευταίο καιρό έχουν ληφθεί.» «Η αλήθεια είναι πως το μάθημα των θρησκευτικών περνάει μια κρίση και έχουμε την ανάγκη όλοι και από πλευράς Εκκλησίας και από πλευράς Πολιτείας, να συνεργαστούμε πάνω σε μια βάση με θετική άποψη όχι περιοριζόμενη από χρονικά όρια δύο η τριών ημερών» πρόσθεσε ο κ. Ιερώνυμος.
Σε άλλο σημείο ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για το εν λόγω ζήτημα, τονίζοντας πως «βεβιασμένα τώρα ακούμε τα νέα προγράμματα τα οποία δεν γνωρίζουμε πως ελήφθησαν και με σφραγίδα προωθήθηκαν αυτά.»
«Εγώ σαν Αρχιεπίσκοπος δηλώνω ότι αυτά τα νέα προγράμματα είναι απαράδεκτα και επικίνδυνα, είναι πράγματα που δεν θα αποδώσουν καρπούς αλλά θα προκαλέσουν ζημιά στην παιδεία και την κοινωνία μας, καθώς και ρήξη στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Κλείνοντας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος τόνισε:
«Κάνω έκκληση προς τον Πρωθυπουργό να σταματήσει όλη αυτή την προσπάθεια, να αναβάλει κάθε πρωτοβουλία ενός η μερικών ανθρώπων και σε μια βάση Εκκλησίας και Πολιτείας να συνεργαστούμε σοβαρά επιτέλους σε ένα τόπο που ακούγονται μόνο λόγια.»

(ἱστολόγιο Romfea.gr)


 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ὁ ὑπουργός ὡς ἄνθρωπος καί προσωπικότητα ἔχει ἐμμονές καί ἰδεοληψίες, διότι σέ ἄλλη προσέγγιση δέν θά θέλαμε νά πιστεύσουμε ὅτι προωθεῖ ἐσκεμμένως ἀντιεπιστημονικές καί καταστροφικές θεωρίες καί ἀπόψεις! Μέ τό ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι πλέον ξεκάθαρο ὅτι δέν ἔχει κανένα σοβαρό ἐπιχείρημα γιά νά δικαιολογήσει τήν σέ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδασκαλίας τῶν παιδιῶν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκειῶν (ποιῶν ἄραγε; μέ ποιά κριτήρια) πολλές τῶν ὁποίων εἶναι ξεκάθαρα δαιμονικές καί ἐπικίνδυνες ἀκόμη καί σάν γνώση γιά τά μικρά μάλιστα παιδιά! Ἀποροῦμε γιά τήν ἐπιμονή-ἐμμονή του βεβιασμένα νά ἀλλάξει μέ βάση λάθος σχεδιασμό τό μάθημα πού γιά τή σημερινή ἐποχή ἔπρεπε νά ἀναβαθμιστεῖ πρός τό καλύτερο καί πλουσιότερο σέ σχέση μέ τήν ἀντικειμενικῶς ἀνώτερη πνευματικῶς ἔναντι ὅλων τῶν ὑπολοίπων θρησκειῶν, χωρίς ἀντιπαράθεση λόγω τῆς φύσεώς της, Ὀρθόδοξη Χριστιανική Παράδοση. Ἐντυπωσιάζει δέ τό γεγονός ὅτι ὁλόκληρος ὑπουργός δέν ντρέπεται, ἐκτός καί ὑφίσταται ἄλλου εἴδους πρόβλημα (ψυχολογικό, ἴσως, ἤ τραυματικῆς ἐμπειρίας κλπ), νά ἐπικαλεῖται πρός δικαιολόγησι τῶν αὐθαιρέτων ἐνεργειῶν του καί ψεύδη (περί δῆθεν διαλόγου καί συμφωνίας τῆς Συνόδου τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας καί τῶν Θεολόγων κ.ο.κ.) ἀλλά καί ἐντελῶς παιδιάστικα ἐπιχειρήματα, ὅπως ὅτι εἴμαστε πολυπολιτισμική κοινωνία καί πολυθρησκευτική ἐνῶ ἁπλῶς ἀντιμετωπίζουμε μία συγκυρία λόγω τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν οἱ ὁποῖοι δηλώνουν σέ ὅλους τούς τόνους ὅτι δέν θέλουν νά παραμείνουν στή χώρα μας. Ἐκτός κι ἄν ὁ κ. Φίλης θέλει νά γίνουμε ντέ καί καλά πολυπολιτισμική κοινωνία καί πολυθρησκευτική γιά νά μειωθεῖ τό κῦρος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως νομίζει. Τέλος γίνεται προκλητικός λέγοντας τί χωρίζει ἔνα ὀρθόδοξο παιδί καί ἕνα μουσουλμανάκι καί σφάζει τό ἕνα τό ἄλλο!!! Ἐδῶ γίνεται ὑβριστής! Καί ὀφείλει πρό τῆς γελοιοποιήσεως ἤ τῆς πλήρους ἀναξιοπιστίας του νά μᾶς ἐνημερώσει σέ ποιό μέρος τοῦ κόσμου ὑπάρχει Χριστιανικός τζιχαντισμός καί δή ὀρθόδοξος ὅπου σφάζουν μουσουλμάνους!!!! Ἄν ἦταν σὠφρων καί συνετός ἔστω καί ἄθεος θά σκεπτόταν σοφῶς καί θά προωθοῦσε μέ τρόπο τήν προσέγγιση τῶν ἀλλοθρήσκων στήν δική μας Παράδοση πού ἀναμφίβολα θά εἶχε γιά ὅλους θετικά ἀποτελέσματα. Ἀλλά ποῦ....Φθόνος γάρ οὐκ οἷδεν προτιμᾶν τό συμφέρον! Καί βεβαίως ἐπειδή ἔχει ὑπερβεῖ κατά πολύ τά ἐσκαμμένα νά μή ξεχνᾶ ὅτι: Σκληρόν ἐστί αὐτῶ πρός κέντρα λακτίζειν!... Δέν πειράζει πού δέν ἔχει σπουδάσει τίποτε, οὔτε ὅτι δέν ἔχει κανένα πτυχίο. Εἶναι ὅμως προκλητικό νά κοροϊδεύει χυδαιώτατα τήν Πίστη καί τίς Παραδόσεις μας! Ἄλλος ἐκδικεῖται ὅμως γι' αὐτό καί φαίνεται ἀνυποψίαστος πόσο ὀδυνηρό  εἶναι κάτι τέτοιο! Ὁ Θεός νά ἐλεήσει ὅλους μας!Ἐξαιρετικό τό ἄρθρο τοῦ ἐκλεκτοῦ καί ἀγαπητοῦ συναδέλφου καί φίλου κ. Λέοντος Μπράνγκ. Ὡστόσο διαβάζοντάς το ἔκανα δύο σκέψεις τίς ὁποῖες θά ἤθελα νά μοιρασθῶ μαζί του καί μέ τούς ἀναγνῶστες τοῦ ἄρθρου του. Πρώτη σκέψη: Ἡ ἀναφορά στήν ἀκόμη ὑφιστάμενη προμετωπίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος "Εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί ...." θεωρῶ ὅτι δέν ἔχει δύναμη πραγματικοῦ ἐπιχειρήματος κριτικῆς γιά τίς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος τῶν τελευταίων τουλάχιστον δεκαετιῶν διότι ἐνῶ ΟΛΕΣ ἐν τοῖς πράγμασιν κυβέρνησαν ὄχι ἁπλῶς ἀντισυνταγματικά ἀλλά ἀμοραλιστικά καί σέ ἀρκετές πειπτώσεις ἀντιχριστιανικά οἱ Ἕλληνες τίς ὑπερψήφισαν κατ' ἐπανάληψη! Δεύτερη σκέψη: Ἐάν εἶναι φοβερά καί ἀξιοθρήνητα τά ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας λεχθέντα περί τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τῆς θεωρίας τοῦ Δαρβίνου, ΓΙΑΤΙ δέν εἶναι πλέον φοβερό τό γεγονός ὅτι στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν διδάσκεται ὅτι αὐτή ἡ θεωρία εἶναι ἀπολύτως συμβατή μέ τήν Χριστιανική Πίστη καί μάλιστα ὅτι πρέπει οἱ Χριστιανοί καί δή οἱ Θεολόγοι νά πρωτοστατοῦν στήν ὑπεράσπιση καί υἱοθέτησή της! Καί δέν πρόκειται γιά ἀναφορές σέ προφορικές παραδόσεις στό ἀμφιθέατρο ἀλλά γιά ὕλη ἀπό βιβλίο ἐξεταζομένου μαθήματος προκειμένου ὁ φοιτητής νά γίνει πτυχιοῦχος καί νά μπορεῖ νά διδάσκει τήν ὀρθή Πίστη στούς νέους καί τίς νέες τῆς Πατρίδος μας! Τά στοιχεῖα στή διάθεσή σας. Γι' αὐτό καλά ἔλεγε ὁ ἀνεπανάληπτος Καθηγητής π. Ἰωάννης Ρωμανίδης πώς ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός θά ζητοῦσε νά κλείσουν τά Σχολεῖα μέ αὐτή τήν Παιδεία καί πρίν ἀπ' αὐτό θά ζητοῦσε τό κλείσιμο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς γιά νά διαφυλαχθεῖ ἔτσι περισσότερο ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις!
Πέντε χρόνια πρίν τή συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐθνικοθρησκευτική ἡρωϊκή Ἐπανάσταση τοῦ 1821 (1821-2021) τό νέο-ἑλληνικό Κράτος προβαίνει σέ τρεῖς σημειολογικά χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες: Πρώτη, ἱδρύει τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεύτερη, ἀνεγείρει ἰδίαις δαπάναις Μουσουλμανικό Τέμενος στήν Πρωτεύουσα τοῦ Ἑλλαδικοῦ Κράτους. Καί, Τρίτη, ἀπαλείφει ἀπό τήν προμετωπίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος τήν ἐπίκληση-ἀναφορά στό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως, ὅπως ἐπισήμως δηλώθηκε! Τί ἀπομένει; Νά τό τολμήσω; Νά ἀφαιρεθεῖ ὁ Σταυρός ἀπό τήν Ἑλληνική Σημαία. Ἔτσι, τότε, ἄν καί μᾶλλον ἰσχύει πλέον ἀπό τώρα, ἐν συνδυασμῶ μέ τήν ἀλλαγή τῶν φώτων στήν Παιδεία τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι καί ἡ Ἑλλάδα κάποτε πεθαίνει καί ὅτι δέν πρέπει πιά νά μᾶς ἀποκαλοῦν Ἕλληνες, οὔτε βεβαίως Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀλλά πουλημένους, κατά Μακρυγιάννη, πού τυχαῖα καί ἀναξίως γεννηθήκαμε σ' αὐτόν τόν δύσμοιρο τόπο! Ντροπή μας!Συγχαρητήρια στόν ἀγαπητό συνάδελφο καί Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑνώσεώς μας ( Π.Ε.Θ.). Ἐπιτέλους διαβάζω μία ξεκάθαρη τοποθέτηση γιά τό μέγα πρόβλημα πού ἔχει δημιουργηθεῖ. Εἰλικρινά ἄν δέν ἤμουν θεολόγος θά ζητοῦσα τὀ παιδί μου νά ἐξαιρεθεῖ ἀπό τή διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν νέου τύπου διότι εἶμαι βέβαιος ὅτι θά βλάψουν ἀντί νά ὠφελήσουν. Πρέπει ἡ παρουσία καί διεκδίκηση τῶν Θεολόγων μέσα ἀπό τήν ἕνωσή μας νά γίνει πιό δυναμική, πιό ξεκάθαρη καί ἀπαιτητική καί νά τολμήσει καί κινητοποιήσεις μέ τή συμπαράσταση Κλήρου καί λαοῦ. Ἔχουμε ἔλλειμα στό ἐπικοινωνιακό κομμάτι καί τό πέρασμα τῶν θέσεών μας στή πλατειά μάζα τῶν γονέων. Ἡ σταδιακή ἀλλοτρίωση τοῦ μαθήματος ἀπό τόν σαφή σκοπό του πού γιά μένα εἶναι διττός: παροχή γνώσεως γιά τήν Παράδοση τοῦ τόπου καί τοῦ Γένους μας καί προσφορά ἐφοδίων γιά τήν πνευματική συγκρότηση τῶν παιδιῶν μας, θά φέρει πολλά καί μεγάλα κακά στόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του. Τέρμα στήν ἀνοχή καί τόν ἐφησυχασμό. Ἡ δῆθεν πολυπολιτισμικότητα καί τά προσφυγόπουλα εἶναι προφάσεις καί προσχήματα. Ὅλοι σχεδόν αὐτοί θέλουν νά γνωρίσουν τήν Παράδοσή μας. Εἶμαι στή διάθεση τῆς Ἑνώσεώς μας γιά ὁποιαδήποτε βοήθεια μέσα ἀπό τίς πτωχές μου δυνάμεις.Τί εἶναι ὅλα αὐτά;....Ἐρήμην τῆς Ἐκλησίας, ἐρήμην τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐρήμην ..... τῶν βιωμάτων τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μία δράκα ἀνθρώπων ΣΑΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ("Καιρός" εἶναι ἡ ὀνομασία τῆς ὁμάδος μειοδοτῶν θεολόγων πού εἰσηγήθηκε καί στηρίζει τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν συνεργαζόμενοι μέ τόν σημερινό καί ὄχι μόνο ὑπουργό παιδείας) καί ἀποφασισμένοι, μᾶς ἀλλάζουν τά φῶτα, κατά Μακρυγιάννη, μέ πολλά - πολλά ὕποπτα στοιχεῖα πού μακροπρόθεσμα θά δημιουργήσουν μία νέα ἀντίληψη σαφῶς διαφορετική ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική μας παράδοση. Ἡ εὐθύνη τῆς διοικήσεως τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας εἶναι τεράστια. Ὀφείλει, ἐάν δέν συμφωνεῖ, νά διαχωρίσει τή θέση της! Μέχρι σήμερα τό μάθημα μπορεῖ νά μήν ἦταν τό καλύτερο, ἀπό ἐδῶ καί πέρα θά εἶναι στοχευμένα θεολογικῶς ἐκκοσμικευμένο καί μέ τήν εὐρύτερη ἔννοια οἰκουμενιστικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ἐάν, ἡ, κατά τά ἀνωτέρω, σημερινή, καθυστερημένη καί κυριολεκτικῶς στό 12 + 1΄, ἀντίδραση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας δέν ἔχει συνέχεια καί, κυρίως, ἀποτέλεσμα πρακτικό, τότε πρέπει νά εἶναι μονόδρομος, γιά μέν τή διοικοῦσα ἐκκλησία, ἡ καταγγελία τοῦ Ὑπουργοῦ καί τῶν σαφῶς στρεφομένων κατά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως ἀποφάσεων καί ἐνεργειῶν του, καθώς καί ἡ παράστασή της ἐνώπιον τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται δημοσίως ὡς ἄνθρωπος πιστός σεβόμενος τήν Ὀρθοδοξία, μέ τό αἴτημα παρεμβάσεως ἐκ μέρους του πρός ἀκύρωση τῶν σχετικῶς κακῶς νομοθετηθέντων, γιά δέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ἡ ἄμεση προσφυγή στήν προστασία τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης λόγω τῆς ἀντισυνταγματικότητος καί τῆς προσβολῆς κατά τῶν χρηστῶν ἠθῶν καί ἐκθέσεως τῆς νεολαίας σέ ἠθικούς κινδύνους ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἀπαραδέκτου νέου προγράμματος σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Γιά τούς πολιτικούς, τέλος, παράγοντες, ἐάν ὑπάρχουν μεταξύ αὐτῶν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες πατριῶτες νά ζητήσουν καί ἀπαιτήσουν, βασιζόμενοι στήν πληθώρα τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων καί στοιχείων, τήν ἄμεση παραίτηση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, πρίν ὁλοκληρωθεῖ ἡ καταστροφή! Ὀψόμεθα! Ἐπαγρυπνοῦμε!

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ στόν Πρωθυπουργό κ. Ἀλέξιο Τσίπρα μέ κοινοποιήσεις στόν Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ καί Ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Παναγιώτη Καμμένο καί τόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη γιά τήν ρατσιστική μετατροπή μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητές –τριες τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογία.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Ἐξαιτοῦμαι τήν ἐπιείκειαν Σας διά τήν ὄχληση τῆς ἐπιστολῆς μου. Ὡς ἔχων ὅμως τήν εὐθύνη τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἰς τήν κανονικήν δικαιοδοσία τῆς ὁποίας φοιτοῦν ἑβδομήντα χιλιάδες μαθητές καί μαθήτριες, καί ὡς μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρισμένος ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία μέ τό ἀπό 8/3/2006 ΠΔ (ΦΕΚ 65/9.3.2006 τ. ΝΠΔΔ), ἀπευθύνομαι πρός τήν ἐξαίρετη προσωπικότητά Σας διά νά ἀντιμετωπίσετε ἕνα ἐξόχως σοβαρό θέμα ἀπομειώσεως, ὑποβαθμίσεως, εὐτελισμοῦ καί θρησκευτικοῦ ρατσιμοῦ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού διαπράττει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, ὅπως θά Σᾶς ἀποδείξω ἀμέσως.
Κατά τίς προγραμματικές Σας δηλώσεις ὅταν ἀναλάβατε τήν εὐθύνη διακυβερνήσεως τῆς Χώρας μέ τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ δηλώσατε ὅτι : «Εἶμαι κάθε λέξη του Συντάγματος» καί αὐτό Σᾶς τιμᾶ ἰδιαιτέρως, ἀλλά θά πρέπει, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, καί νά τό ἀποδεικνύετε καθημερινῶς. Στό ἄρθρ. 4 παρ. 1 καί 2 τοῦ Συντάγματος ὁρίζεται ὅτι : « 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», βασικό πρόταγμα τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπό τήν ὁποίαν ἐμπνέεται ὁ κομματικός Σας σχηματισμός καί ἡ Ἀριστερά τῆς ὁποίας ἡγεῖσθε. 
Ἡ Κυβέρνησή Σας μέ τήν πλειοψηφία της στην Βουλή τῶν Ἑλλήνων, στίς 11/5/2016 ψήφισε τόν Νόμο 4386 «Ρυθμίσεις γιά τήν ἔρευνα καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ. Α΄), ὅπου στό ἄρθρ. 55 «Ρύθμιση θεμάτων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων» καί στήν παρ. 5 νομοθέτησε τά ἀκόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα».
Τά νομοθετηθέντα ἀσφαλῶς συνάδουν μέ τήν ἀρχή τῆς ἐλευθερίας τῆς Θρησκευτικῆς Συνειδήσεως πού προβλέπει τό Σύνταγμα τῆς Χώρας (ἄρθρ. 13) καί εἶναι ταυτόσημα μέ τά ἰσχύοντα γιά τούς Ἕλληνες Μουσουλμανόπαιδες, μαθητές καί μαθήτριες τῆς Μουσουλμανικῆς μειονότητας, διά τούς ὁποίους κατ’ ἔτος διορίζονται μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου ἐπί τῆς Παιδείας Ὑπουργοῦ τριακόσιοι «Ἱεροδιδάσκαλοι» κατόπιν προτάσεων τῶν 3 Μουφτειῶν τῆς Θράκης διά τήν διδασκαλία τοῦ Κορανίου καί μόνον. Δι’ αὐτήν τήν δημοκρατικήν Σας εὐαισθησία εἰλικρινῶς Σᾶς συγχαίρω. Τίθεται ὅμως ἀναπόδραστα τό ἐρώτημα, ἀνθρώπινα δικαιώματα ἔχουν μόνον οἱ μειοψηφίες στήν Ἑλλάδα; Κι ἀκόμη προκύπτει τό ἔλλογο συμπέρασμα ὅτι τά ὅσα δηλώνει ὁ ἀγαπητός Ὑπουργός ἐπί τῆς Παιδείας κ. Ν.Φίλης, εὐκαίρως ἀκαίρως ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι μονομολογιακό καί πρέπει νά «ἐκσυγχρονισθῆ» εἶναι ἀνακριβέστατο, διότι ὅπως ἀποδεικνύεται ἀνωτέρῳ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἑλλάδα εἶναι πολυομολογιακό. Προκύπτει ὅμως καί κάτι δυστυχῶς τρομακτικά βαρύτερο, ὅτι ἀπό τόν Ἐξοχώτατο Ὑπουργό ἐπί τῆς Παιδείας κ. Ν. Φίλη, τόν ὁποῖον ἔχω εὐεργετήσει ἀνακαλέσας ἔγκλησι καί ἀγωγή μου διά συκοφαντικές ἀναφορές εἰς βάρος μου τῆς ἐφημερίδος «ΑΥΓΗ» ἐπί τῆς Διεθύνσεώς Του, καί ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου Του, ἐκδιπλώνεται ἕνας ἐμπαθής Θρησκευτικός ρατσισμός εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν θεωροῦν ὡς παρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, παρά τίς προβλέψεις τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος. Μέ τήν πρόσφατη ἀπόφαση, ἀντιστρατεύονται καί περιφρονοῦν πλήρως τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί διατηρήσεως τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ὀρθοδόξους Ἑλληνόπαιδες καί μετατρέπουν τό μάθημα σέ θρησκειολογική «σοῦπα» καί ποδοπατοῦν προκλητικά καί ἀπομειώνουν ἀνεπίτρεπτα τήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, τήν ὁποία θέτουν σέ ἤσσονα μοίρα ἀπό τίς Μουσουλμανική καί Ἑβραϊκή θρησκευτικές παραδοχές καί τό Ρωμαιοκαθολικό Δόγμα πού εἶναι ἀνεκτά κατά τό Σύνταγμα στή χώρα.
Θά πρέπει νά διερωτηθῆ κάθε ἄνθρωπος καλῆς θελήσεως καί ἐλπίζω καί Ἐσεῖς Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός κ. Νικ. Φίλης καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητές –τριες «ἀναστοχάζονται»; Διατί δέν τολμοῦν νά «ἀναστοχαστοῦν» διά τούς Ἕλληνες μουσουλμάνους μαθητές –τριες καί νά τούς ὑποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τό Εὐαγγέλιο μαζί μέ τό Κοράνιο; Διατί δέν τολμοῦν νά «ἀναστοχαστοῦν» καί γιά τούς Ἕλληνες Ἑβραίους μαθητές –τριες καί νά τούς ὑποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τήν Καινή Διαθήκη μαζί μέ τήν Παλαιά; Διατί δέν τολμοῦν νά «ἀναστοχαστοῦν» καί γιά τούς Ἕλληνες Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές –τριες καί νά τούς ὑποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τήν ὀρθόδοξη θέση διά τό «Πέτρειο» δόγμα τοῦ Παπισμοῦ καί τά πλαστογραφημένα «στηρίγματά» του, ψευδοκωνσταντίνειο δωρεά, ψευδοπιπίνειο δωρεά, ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις καί ψευδοκλημέντεια; 
Ὅταν στό Μουσουλμάνο Μουφτή, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ἀναγνωρίζετε τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμά του, ὄχι μόνον νά καθορίζη ὡς περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ἕλληνες Μουσουλμανόπαιδες, τό Κοράνιο, ἀλλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οὐσίᾳ τούς διδάσκοντες αὐτό, ὅταν στό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρίζετε τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμα, ὄχι μόνον νά καθορίζη τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ἕλληνες Ἑβραιόπαιδες, μέ τήν διδασκαλία τῆς Τορά καί τοῦ Ταλμούδ, ἀλλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οὐσίᾳ τούς διδάσκοντας αὐτά, κατά παρέκκλιση τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν Ἐκπαιδευτικῶν, ὅταν στήν τετραμελή(!!!) Ρωμαιοκαθολική Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρίζετε τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμά Της, ὄχι μόνον νά καθορίζη ὡς περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ἕλληνες Ρωμαιοκαθολικόπαιδες, τήν Ρωμαιοκαθολική Κατήχηση τοῦ Βατικανοῦ (ἐκδ. Κάκτος), ἀλλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οὐσίᾳ τούς διδάσκοντας αὐτήν καί πάλι κατά παρέκκλιση τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν Ἐκπαιδευτικῶν, δέν ἀποτελεῖ δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικοῦ ρατσιστικοῦ περιεχομένου, ἡ καταστρατήγηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας διά τήν Ὀρθόδοξη Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καί τήν 82μελῆ Ἱεραρχία Της, τῶν ἀναγνωριζομένων στίς ὑπόλοιπες στή χώρα Θρησκευτικές Κοινωνίες ἐννόμων δικαιωμάτων, στό ὑψίστης σημασίας θέμα τῆς μεταλαμπαδεύσεως εἰς τήν διάδοχη γενεά τῶν ζωπύρων τῆς πίστεως;
Παρέλκει νά ἀναφέρω, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ὅτι οἱ σχετικές ρυθμίσεις διά τήν μετατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων μαθητῶν -τριων σέ θρησκειολογία, ἐκτός ἀπό πρόδηλη ὅπως ἀπέδειξα παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσονομίας καί τῆς συνταγματικῆς ἰσότητος, εἶναι εὐθέως ἀντισυνταγματικές ὅπως ἔχει κριθῆ μέ δύο Ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. τήν 3356/1995 καί 2176/1998 καθώς καί τή γνωστή τελεσίδικη ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων.
Προσφεύγω λοιπόν εἰς τήν ἐγνωσμένη εὐθυκρισία Σας διά νά Σᾶς θέσω αὐτό τό κολοσσιαίας σημασίας θέμα πού δημιούργησε ἀκρίτως ὁ ἐπί τῆς Παιδείας Ὑπουργός Σας, ἀπομειώσεως, περιφρονήσεως, δυσμενοῦς διακρίσεως καί θρησκευτικοῦ ρατσισμοῦ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί νά παρακαλέσω διά τήν ἄμεση ἀνάκληση τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως πού καταστρατηγεῖ τήν συνταγματική ἀρχή τῆς ἰσότητος τῶν Ἑλλήνων καί εὐτελίζει πλήρως τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀντιμετωπίζοντάς την μέσα στήν Ἑλληνική ἔννομη τάξη ὡς κατώτερη ἀπό τό Ἰσλάμ, τόν Ἰουδαϊσμό καί τήν Ρωμαιοκαθολική αἵρεση καί ὡς ἀναξία σεβασμοῦ καί τιμῆς.
Στήν προσεχῆ τακτική σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας ἀπό 4 ἕως 7 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., θά θέσω τό θέμα στή διάσταση πού Σᾶς ἀναφέρω, ὡς θέμα ὑψίστης σημασίας διά τήν αὐτοσυνειδησία, τήν νομική κατάσταση καί τή συνταγματική ἀναγνώριση τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα καί θά ζητήσω ἐάν ἐμμείνετε σέ αὐτή τήν προδήλως ἄδικη εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας διάκριση, νά κηρύξη ἑαυτήν, ἡ Ἐκκλησία, «ἐν διωγμῷ» ἀπό τήν Κυβέρνησή Σας καί νά προσφύγη σέ ὅλα τά Διεθνή fora καί στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, πού ἑρμηνεύει αὐθεντικά τήν Σύμβαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Ρώμης, καταγγέλουσα αὐτήν τήν βάναυση εἰς βάρος Της καί τοῦ ποιμνίου Της δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικοῦ ρατσισμοῦ.
Εὐελπιστῶ ὅτι τό αἴσθημα δικαίου πού Σᾶς διακατέχει θά ἐπαναστατήση ἀπέναντι σ’ αὐτή τήν πρόδηλη παραβίαση τῆς ἰσονομίας καί τῆς Δημοκρατίας στήν Πατρίδα μας, πού ἀσφαλῶς ὡς μή νομικός δέν ἔχετε ἀντιληφθῆ τήν ἀντιδημοκρατική διάστασή της εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί θά ἀποδώσετε ὅ,τι ἰσχύει διά τούς μαθητάς τῆς Μουσουλμανικῆς, Ἑβραϊκῆς καί Ρωμαιοκαθολικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς καί εἰς τούς μαθητάς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Τίποτα περισσότερον, τίποτα ὀλιγότερον.
Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής μου τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου Δημ. Γκόφας ἔλεγε ὅτι γιά νά βρῆς τό δίκιο σου πρέπει νά συντρέχουν τρεῖς προϋποθέσεις : α) νά ἔχης δίκιο, β) νά μπορῆς νά τό διεκδικήσης καί γ) νά βρεθῆ ὁ ἄνθρωπος πού θά στό ἀποδώση.
Στήν προκειμένη περίπτωση Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀσφαλῶς ἔχει δίκιο. Τό διεκδικῶ λοιπόν, ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, καί τῶν 70.000 μαθητῶν, -τριων τῆς Μητροπολιτικῆς δικαιοδοσίας πού διακονῶ, ἐνώπιόν Σας, πού εἶσθε ὁ ἀνώτατος Κυβερνητικός Ἄρχων, καί μένει τό ζήτημα ἐάν Ἐσεῖς θέλετε νά μᾶς τό ἀποδώσετε.
Εὔχομαι νά τό πράξετε καί νά ἀποσκορακίσετε μιά καταφανῆ ἀδικία, διατί αὐτό ἐπιτάσσει ἡ δημοκρατική Σας συνείδηση, αὐτό ἐπιτάσσουν οἱ ἀρχές Σας.
Ἐκ προοιμίου Σᾶς εὐχαριστῶ!
Μετά τιμῆς

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ